logo

032 66 69 99

0886 81 64 61


Горелки - нафтови, газови, пелетни и дюзи за тях

Горелки

Горелките са устройства за образуване на смес от газообразно, течно или твърдо гориво, с въздух или кислород, и за подаването ѝ към мястото на изгаряне. Намират приложение в котелни, пещни и други инсталации, за заваряване и т.н.

В Терма Експерт Плюс предлагаме горелки за отоплителни системи и инсталации, включително пелетни горелки, газови, нафтови и комбинирани горелки. Продуктовата гама включва горелки предназначени за отопление с газ, нафта, мазут, както и комбинирани за газ - нафта или газ - мазут.

Пелетни горелки

Пелетни горелки

Пелетни горелки на супер цени в Терма Експерт Плюс. Предлагаме горелки - втора, трета и четвърта генерация, обявени от ...

Прочетете още
Газови горелки

Газови горелки

Качествените газови горелки на Lamborghini Италия серия Ем Е и РМ в Терма Експерт Плюс. Тези газови горелки притежават нисък ...

Прочетете още
Нафтови горелки

Нафтови горелки

Нафтови горелки и дюзи за тях в Терма Експерт Плюс, официален представител на Ерато за Пловдив и областта. Горелките ...

Прочетете още
Комбинирани

Комбинирани

Комбинираните горелки могат да работят на различни горива. Екофлам BS 110 и 170 изгарят пелети и нафта. Притежават висока ...

Прочетете още
Мазутни горелки

Мазутни горелки

Мазутните горелки са предназначени за водогрейни и парни котли, а и индустриални и технологични съоръжения, изискващи ...

Прочетете още
Горелки ELCO

Горелки ELCO

Терма Експерт е официален дистрибутор на Ерато за Пловдив. Предлага пълна гама системи за отопление и БГВ. Продуктовата ...

Прочетете още

* Горелка за твърди горива - система за подаване на смес от гориво и "първичен" въздух и отделно подаване на "вторичен" въздух. В зависимост от това, дали подаваният отделно („вторичен“) въздух бива завихрян или не, се различават съответно вихрови и правотокови горелки.

* Горелки за течни горива - различават се по начина на разпръскване на течното гориво. При механичните горелки разпръскването е за сметка на кинетичната енергия на течността. Инжекционните горелки се възползват от инжекционното действие на струя пара. При третия вид горелки за течно гориво - ротационните - горивото се разпръсква под действието на изтичаща въздушна струя.

* Газови горелки - горелките за газови горива се различават според вида на смесване на горивото с въздух - външно, непълно външно и вътрешно. Според налягането, под което работят, биват горелки с ниско налягане (до 5 kPa), със средно налягане (5 - 300 kPa), и с високо налягане (над 300 kPa).

Терма Експерт предлага горелки, предназначени за изгаряне на биомаса или т.н. пелетни горелки, горелки, работещи с течни горива - газ, нафта, както и комбинирани горелки - марки Ерато (GP 20 и GP 20+), Kondor - KB.