logo

032 66 69 99

0886 81 64 61


Буферни съдове - Топлоакумулатори

Буферни съдове

При необходимост от продължителна работа на котела в режими с топлинна мощност по-ниска от номиналната се препоръчва монтиране и свързване на топлоакумулатор към отоплителната система, за да се осигури ефективна, икономична и надеждна работа. Съгласно със стандарт БДС EN 303-5 топлоакумулаторът е задължителен елемент от отоплителна система, в която е монтиран котел на твърдо гориво.

Топлоакумулаторът е съд за съхранение на топлинна енергия, който служи за балансиране на подаваната и консумираната енергия при съвместна работа на котел или друг топлоизточник и отоплителната инсталация и консумацията на топлина. Топлоакумулаторите са със и без вградена серпентина.

Буферен съд Eldom BC 200 - 200 л, неемайлиран Ново

Буферен съд 200 л, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCE 200 - 200 л, емайлиран Ново

Буферен съд 200 л, емайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в системи с питейна вода. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BC 300P - 300 л, неемайлиран Ново

Буферен съд 300 л, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCS 300 - 300 л, една серпентина, неемайлиран Ново

Буферен съд 300 л, една серпентина, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCS2 300 - 300 л, 2 серпентини, неемайлиран Ново

Буферен съд 300 л, 2 серпентини, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BC 500P - 500 л, неемайлиран Ново

Буферен съд 500 л, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCE 500P - 500 л, емайлиран Ново

Буферен съд 500 л, емайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в системи с питейна вода. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCS 500 - 500 л, една серпентина, неемайлиран Ново

Буферен съд 500 л, една серпентина, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCS2 500 - 500 л, 2 серпентини, неемайлиран Ново

Буферен съд 500 л, 2 серпентини, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BC 750 - 750 л, неемайлиран Ново

Буферен съд 750 л, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCE 750 - 750 л, емайлиран Ново

Буферен съд 750 л, емайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в системи с питейна вода. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCS 750 - 750 л, една серпентина, неемайлиран Ново

Буферен съд 750 л, една серпентина, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCS2 750 - 750 л, 2 серпентини, неемайлиран Ново

Буферен съд 750 л, 2 серпентини, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BC 1000 - 1000 л, неемайлиран Ново

Буферен съд 1000 л, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCE 1000 - 1000 л., емайлиран Ново

Буферен съд 1000 л., емайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в системи с питейна вода. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCS 1000 - 1000 л, една серпентина, неемайлиран Ново

Буферен съд 1000 л, една серпентина, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCS2 1000 - 2 серпентини, неемайлиран, 1000 л Ново

Буферен съд 1000 л, 2 серпентини, неемайлиран

 • Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BC 1500 - 1500 л, неемайлиран Ново

Буферен съд 1500 л, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCS 1500 - 1500 л, една серпентина, неемайлиран Ново

Буферен съд 1500 л, една серпентина, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCS2 1500 - 1500 л, две серпентини, неемайлиран Ново

Буферен съд 1500 л, две серпентини, неемайлиран

Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BC 2000 - 2000 л, неемайлиран Ново

Буферен съд 2000 л, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCS 2000 - 2000 л, една серпентина, неемайлиран Ново

Буферен съд 2000 л, една серпентина, неемайлиран

• Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още
Буферен съд Eldom BCS2 2000 - 2000 л, две серпентини, неемайлиран Ново

Буферен съд 2000 л, две серпентини, неемайлиран

Незаменим акумулатор на топлинна енергия в отоплителните системи. Подсигурява нуждите от гореща вода за дълъг ...

Прочетете още