logo

032 66 69 99

0886 81 64 61


Термопомпени системи за отопление и охлаждане

Термопомпени системи

Термопомпени системи са наречени съвременните решения за повишаване ефективността на инсталациите за климатизация - отопление и охлаждане. Те са високо ефективни съоръжения, които като енергиен източник използват около 70% безплатна природна енергия и само 30% електроенергия за задвижване на компресора.

Термопомпените системи работят на принципа на хладилните машини, т.е. имат цикъл на работа, подобен на хладилния. Основните им елементи са два топлообменника, единият - изпълняващ функцията на изпарител, а другият - на кондензатор, компресор и дроселиращ вентил. Между тях циркулира работно тяло (хладилен агент), което тяло, в процеса на работа променя агрегатното си състояние. Термопомпените системи имат външен и вътрешен кръг, като във външния циркулира хладилен агент, най-често фреон, а във вътрешния кръг се формира самата отоплителна и/или охладителна инсталация.

В системите за отопление, вентилация и климатизация, термопомпите се считат за подходящи за загряване на вода за отопление и за битова гореща вода (БГВ), както и за охлаждането ѝ за климатизация на помещенията. В случаите, когато охладената или загрята вода се използва като топлоносител или студоносител, в инсталацията за отопление и климатизация, като отоплителни тела, се използват предимно вентилаторни конвектори или подови серпентини.

Самите термопомпи могат да бъдат класифицирани, според вида на източника на енергия, например - термопомпи въздух-вода, термопомпи вода-вода или термопомпи земя-вода.

В Терма Експерт Плюс предлагаме разнообразни системи за климатизация - отопление, БГВ, включително термопомпени системи въздух-вода, като акцентираме на изключително качествените системи на Mitsubishi Electric и Daikin.

Термопомпени системи въздух-вода

Термопомпени системи въздух-вода

В Терма Експерт Плюс предлагаме разнообразни системи за отопление, БГВ, охлаждане, включително термопомпени системи ...

Прочетете още