logo

032 66 69 99

0886 81 64 61


Помпи - соларни и циркулационни помпи

Помпи

Терма Експерт сме представител на Ерато за Пловдив и областта и предлага помпи за различни нужди, включително помпи за отопление и климатизация на сгради, соларни и циркулационни помпи. Предлагаме изключително помпи на лидери при разработката на помпи и помпени системи - потопяеми, напорни, градински и циркулационни помпи.

Продуктовата гама помпи съдържа едностъпални и двустъпални помпи с различно приложение.

Циркулационни помпи

Циркулационни помпи

Циркулационните помпи са удачни при използване за отоплителни системи. Това са системи с постоянни или променливи ...

Прочетете още

Приложения

* Инсталации за отопление и топла вода - Циркулационни помпи за топла вода в инсталации за централно и локално отопление, както и системи за топла вода.

* Охладителни и климатични инсталации - Циркулационни помпи за студена вода и други течности в охладителни и климатични инсталации.

* Промишлени приложения - Богат асортимент многостъпални помпи за пренос на вода, охлаждащи смазочни течности и други флуиди в промишлени и технологични инсталации.

* Усилване на налягането и пренос на течности - Вертикални и хоризонтални, центробежни помпи и системи за усилване по налягане при пренос на течности, както и за усилване по налягане на топла и студена вода.

* Водоснабдяване от подпочвени източници - Потопяеми помпи за доставяне на подпочвена вода, напояване и намаляване нивото на подпочвените води.

* Водоснабдяване - Потопяеми помпи, Jet помпи, многостъпални центробежни помпи и компактни системи за водоснабдяване на домове, градини и практикуване на хоби.

* Канализационни и отпадни води - Помпи за дренаж, отпадни и канализационни води с широк обхват на приложения в сгради, както и за пренос на непречистени канални води в градските канализационни мрежи.

* Приложения в екологията - Потопяеми помпи, направени специално за целите на екологията, за изпомпване на замърсени подпочвени води и за вземане на проби от подпочвени води за анализ на качеството им.

* Дозиране - Дозиращи помпи, системи за дезинфекция, измерване и контрол в пречиствателни инсталации за отпадни води, плувни басейни и промишлени води.