logo

032 66 69 99

0886 81 64 61


Слънчеви колектори - соларни панели и системи

Слъчеви колектори

Изберете от нашите слънчеви колектори и соларни системи. Терма Експерт Плюс предлагаме солари с високо качество и надеждност, за да намалим до минимум вашите бъдещи разходи, а и допринесем за намаляване на вредните емисии. При нас ще намерите качествени термални панели / слънчеви колектори (панели), използвани все повече за отопление и гореща вода.

Може да се използва рационално слънчевата енергия за евтина топла вода. Необходимо е да се изгради слънчева инсталация с ефективни соларни панели. Ние предлагаме слънчеви панели - вакуумни и плоски слънчеви батерии, подходящи и за затопляне на вода, и ел.енергия (ток), а и за отопление.

ТЕ+ предлагаме и соларни комплекти на Bosch, гарантиращи дълъг експлоатационен период и висока рентабилност, както и слънчеви колектори Елдом на Елдоминвест, 

Плоски слънчеви колектори

Плоски слънчеви колектори

Слънчеви колектори в Терма Експерт Плюс, енергийно-ефективни системи за отопление и гореща вода, слънчеви колектори ...

Прочетете още
Соларни системи - солар с бойлер

Соларни системи - солар с бойлер

Соларните системи се състоят от комплекти солар с бойлер. Терма Експерт Плюс предлага соларни комплекти с високо ...

Прочетете още

Ако сте търсили: слънчеви колектори, соларни панели, солари, слънчеви панели, соларни колектори, слънчеви колектори пловдив, слънчеви панели за топла вода, slanchevi kolektori, solarni paneli, може да сте сбъркали и клавиатурата и да сте написали: if.d,kr mdke.r, i.ckélr uf.eujf,r, ядвьихс зьхевс, явьхъгеэс ндвеншдис, то Вие сте намерили Терма Експерт Плюс, фирма с традиции в продажбата на слънчеви системи за отопление, топла вода и електроенергия.

Енергия от слънцето

Черпейки безплатно енергия от слънцето, ние не само спестяваме от разходи, но и допринасяме за намаляване на въглеродните емисии. Тук, в сайта на Терма Експерт, ще намерите качествени слънчеви термални панели, използвани за отопление и топла вода.

Използването на слънцето за енергийни цели е познато от древността. То е най-големия напълно възобновяем ресурс за производство на ел. енергия, не само на Земята, но и на всички планети и спътници в слънчевата система. Благодарение на това, фотоволтаичните системи имат много висока степен на технологичност и са с много дълъг икономически живот. Те не бяха използвани масово в енергетиката през миналия век. Но в края му и в началото на 21-ви век, все по-широко навлизат в гражданските сфери. Това е свързано с два известни факта: Първо - дефицитността на конвенционалните енергогорива и второ, но не по-малко важно - напълно природосъобразното производство на електричество.

Слънчевите топлинни приложения съставляват най-широко използваната категория на слънчеви технологии. Тези технологии използват слънцето за затопляне на вода и отопление, вентилация, готвене, дестилиране и дезинфекция на вода и мн. други. Системите за отопление, охлаждане и проветряване на сгради са тясно свързани. Всички те целят постигане на температурен комфорт, добро качество на въздуха в сградите и рационални разходи за инсталиране, опериране и поддръжка. Конвенционалните такива системи са отговорни за 40 процента от енергията, използване в САЩ и Европейския съюз. Много слънчеви технологии за отопление, охлаждане и проветряване могат да се използват за намаляване на този разход на енергия.

Слънчеви батерии

Слънчевата батерия, наричана също слънчева клетка, слънчев елемент, фотоклетка, фотоелемент, фотоелектричен преобразувател, е полупроводниково устройство, което преобразува светлинната енергия в електрическа. Тя изпълнява две функции:

 1. Генерация на токоносители (електрони и електронни дупки) в светлинно-абсорбиращ материал под влияние на падащата върху него светлина
 2. Разделяне на токоносителите (за предпочитане към проводящ контакт, който да проведе електрическите заряди). Това преобразуване се нарича фотоелектричен ефект. В английската литература слънчевата батерия се нарича photovoltaic cell. Понякога това се превежда с буквалното фотоволтаична клетка.

Слънчеви колектори

Слънчевите колектори за подгряване на вода се делят на две основни групи:

 1. 1. Плоски слънчеви колектори (принцип на работа "Парников ефект"). От своя страна тази група колектори в зависимост от използваните материали за направата им се делят на подгрупи:
  а) плосък слънчев колектор с призматично стъкло и селективно покритие AL Ni AL
  б) плосък слънчев колектор с призматично стъкло и черен ламел
 2. 2. Вакуум тръбни слънчеви колектори (принцип на работа "абсорбация във вакуум среда" ). Съответно, тази група се дели на следните подгрупи:
  а) вакуум тръбен слънчев колектор с топлина тръба (Heat Pipe)
  б) вакуум тръбен слънчев колектор с директно загряване на течността (топлоносителя) вътре в самата тръба