logo

032 66 69 99

0886 81 64 61


Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric - Teрмопомпена система Ecodan

Mitsubishi Electric създаде ново поколение икономична природосъобразна система за отопление и охлаждане - Ecodan. Тази тeрмопомпена система е високоефективна, енергоспестяваща и безопасна за околната среда. Тя улавя "топлината от външния въздух" - възобновяем енергиен източник, и я пренася в сградата.

Вътрешното тяло на термопомпената система Ecodan има компактен дизайн, който позволява лесен монтаж. Оборудвано е с напреднало инверторно управление и точен температурен контрол, който осигурява ефикасно отопление. Ecodan се отличава със своето уникално енерго-спестяване, висок комфорт, лесна експлоатация и поддръжка.

Термопомпена система Ecodan на Mitsubishi Electric Ново

Термопомпена система Ecodan на Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric създаде ново поколение икономична природосъобразна система за отопление и охлаждане - Ecodan. Тази ...

Прочетете още