logo

032 66 69 99

0886 81 64 61


 Solid 2000 B - BOSCH

Котел на твърдо гориво Bosch Solid 2000 B

Котлите Sоlid 2000 B са стоманени котли, които със своята съвременна конструкция предлагат евтино и същевременно ефективно отопление на дървесина или въглища, особено в едноетажни или двуетажни еднофамилни къщи.

Изпълнението на котли Bosch Solid 2000 B се отличава с компактни размери, добър външен вид и дълъг експлоатационен период.

Котли Солид 2000B на Бош са надеждна, модерна и изгодна алтернатива!

Предимства:

  • Лесно почистване чрез подвижни скари и през широко оразмерени врати на камерата за пепел
  • Увеличена ефективност с терморегулатор за поддържане на избраната температура
  • Триходова конструкция на котела за максимално оползотворяване на топлината на горене
  • Независимост чрез използване на разнообразно гориво: въглища, дърво, брикети
  • Възможно най-улеснен монтаж и обслужване
  • Съчетание от висока мощност и ниски експлоатационни разходи - Възможност за монтиране на пелетна горелка от серията GP в зависимост от мощността
  • Съобразена с потребностите мощностна гама от 16 до 45 kW
  • Добре изолирана горивна камера чрез шамотни тухли
  • Независимост чрез използване на разнообразно гориво: въглища, дърво, брикети

Изборът на мощност на котела се прави в зависимост от площта на жилището и индивидуалните отоплителни потребности. Като база за сравнение се приема, че жилище с площ около 80 m² и отоплителен обем 200 m² се нуждае от около 6 kW изчислителна топлинна мощност, като разбира се точното оразмеряване зависи от броя на външните стени, изолацията, дограмата и други. Така гамата котли Sоlid 2000 B покрива голяма част от възможните приложения.

Котлите имат вграден терморегулатор, с който настройвате желаната температура на котелната вода и по този начин ограничавате максималната ú стойност, а това оптимизира експлоатационните разходи. От показанието на термометъра винаги можете да следите температурата в отоплителния котел и налягането на водата.

Гориво

Буквите от типовото обозначение на котлите оказват вида на препоръчваното гориво:
- Отоплителните котли от тип "SFU" са предназначени за гориво тип кафяви въглища с размери 20 до 40 mm с отоплителна стойност 16 MJ/kg и водно съдържание до 28%. Като заместително гориво могат да бъдат използвани дърва, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс.
- Отоплителните котли от тип "SFB" са предназначени за дърва, с отоплителна стойност 13 MJ/kg и водно съдържание до 20 %, максимална дължина 330 mm респ. 500 mm и максимален диаметър 100 mm. Възможно е приложението на други видове горива като кокс, каменни въглища или брикети, като при това трябва да се синхронизират работните условия и параметрите на отоплителния котел със съответния вид гориво.
Улеснен монтаж и обслужване

Монтажът на котела е изключително лесен, а свързването към инсталацията се извършва чрез стандартни фитинги.

Зареждането на гориво става безпроблемно през разлоположения в горната част на котела капак. За улесняване на почистването спомагат особено големите размери на вратата и камерата за пепел, както и системата за раздвижване на скарата за раздробяване на шлаката, с която пепелта се отстранява напълно.

С Вашия котел получавате също книжка с подробна информация по всички въпроси, касаещи неговата поддръжка и експлоатация, оптималния избор на режим, гориво и т.н.
Димоотвод

Имайте предвид, че изграждането връзката на отоплителния котел към комина трябва да се извършва в съответствие с предписанията на местния строителен надзор.

Наличието на комин с добра тяга е основна предпоставка за коректното функциониране на отоплителния котел. От него зависят в голяма степен мощността и икономичността. За това отоплителният котел може да се свързва само към комин с добра тяга - подробни указания са описани в техническата документация на котела.

Solid 2000 B SFU 16 HNS SFU 24 HNS SFU 27 HNS
Отоплителна мощност (kW) 6 - 16 7 - 24 8 - 27
Основно гориво кафяви въглища кафяви въглища кафяви въглища
Заместително гориво дърва, брикети, каменни въглища, кокс дърва, брикети, каменни въглища, кокс дърва, брикети, каменни въглища, кокс
Отвор за пълнене (mm) 260х125 358 x 150 358х175
Обем горивна камера (l) 26 46 61
Тегло (kg) 166 215 232
Размери H x B x L (mm) 920x600x730 1040x700x770 1040x700x870
Solid 2000 B SFU 32 HNS SFB 32 HNS SFB 45 HNS
Отоплителна мощност (kW) 9 - 32 9 - 28 18 - 45
Основно гориво кафяви въглища дървесина дървесина
Заместително гориво дърва, брикети, каменни въглища, кокс кафяви въглища, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс кафяви въглища, брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс
Отвор за пълнене (mm) 358х175 358x175 550х276
Обем горивна камера (l) 61 63 73
Тегло (kg) 240 240 320
Размери H x B x L (mm) 1060x700x870 1060x700x870 1045x770x980

Свали инструкции за Котел Bosch Sоlid 2000 B в PDF формат

Моля попълнете полетата, отбелязани със звездички (*).