logo

032 66 69 99

0886 81 64 61


Горелка PG - LAMBORGHINI

Нафтова горелка PG

 Нафтовите горелки тип PG на Lamborghini (Италия) отговарят на изискванията на европейската норма EN 267 и притежават знака „Син ангел" поради ниските емисии на CO и NOx.

 Предназначени са за монтаж в съвременните отоплителни агрегати, работещи с висока ефективност.

 В резултат на продължителна развойна дейност, използвайки последните технологични постижения в своята област и комбинирайки компоненти с най-високо качество, са постигнати върхови резултати. Горната глава и тубусът са от неръждаема термоустойчива стомана.

Гориво: нафта с максимален вискозитет при 20°C -1,5° E=6 cSt=41 sec.R1

* Минимален разход на първата степен

Технически данни за горелка тип PG на Lamborghini - Италия

Код Модел Разход на гориво Топлинна мощност Ел. двигател Тегло Размери с опаковка Цена
    (kg/h) (kW) (kcal/h) (W) (kg) (mm) (лв)
    Min Max Min Max Min  Max        
000522 PG 65/2 20 75 237,0 890,0 204000 765400 740 71 1400х700х540  
000535 PG 110/2 25 115 415,1 1364,0 357000 1173000 1500 76 1500х700х540  
000523 PG 150/2 60 150 711,6 1779,1 612000 1530000 2500 89 1500х720х550  
Тип A B C D E ØF ØG ØH I
        Min Max          
PG 65/2 520 465 1230 150 410 170 115 180 282 M 10
PG 110/2 595 465 1270 200 440 195 145 210 200 M 14
PG 150/2 650 465 1350 200 440 220 160 235 220 M 14
Код Модел Разход на гориво Топлинна мощност Ел. двигател Тегло Размери с опаковка Цена
    (kg/h) (kW) (kcal/h) (W) (kg) (mm) (лв)
    Min Max Min Max Min  Max        
000524 PG 180/2 60 180 711 2134 612000 1836000 4785 200 1800х920х900  
000525 PG 250/2 80 250 949 2965 816000 2550000 7360 295 1800х920х900  
000526 PG 300/2 100 300 1186 3558 1020000 3060000 7360 330 1800х920х900  
Тип A B C D E F ØG ØH
        Min Max       Min  Max
PG 180/2 870 700 870 1640 200 520 M 16 260 - 235
PG 250/2 860 700 860 1700 250 600 M 16 320 380 440
PG 300/2 860 700 860 1700 250 600 M 16 320 380 400

Свали инструкции за горелка PG в PDF формат