logo

032 66 69 99

0886 81 64 61


Горелка Fire - LAMBORGHINI

Нафтова горелка Fire

 Нафтовите горелки тип Fire на Lamborghini (Италия) са предназначени за вграждане в отоплителни агрегати с антифонов капак. При външен монтаж в нафтови котли се доставя със самостоятелен пластмасов капак с модерен дизайн.

Гориво: нафта с максимален вискозитет при 20°C -1,5° E=6 cSt=41 sec.R1

 * Минимален разход на първата степен

Технически данни за горелка тип Fire на Lamborghini - Италия

Код Модел Разход на гориво Топлинна мощност Ел. двигател Подгревател Тегло Размери с опаковка Цена
    (kg/h) (kW) (kcal/h) (W) (W) (kg) (mm) (лв)
    Min Max Min Max Min Max          
000501 FIRE-3 1,4 4,0 16,6 47,4 14280 40800 100 - 9,8 350х330х390  
000544 FIRE-3R 1,2 4,0 14,2 47,4 12240 40800 100 110 9,8 350х330х390  
000502 FIRE-6 2,4 5,5 28,5 65,2 24480 56100 100 - 11,3 350х330х390  
000545 FIRE-6R 2,4 5,5 28,5 65,2 24480 56100 100 110 11,3 350х330х390  
000503 FIRE-9 4,7 9,0 55,7 106,7 47940 91800 100 - 11,3 350х330х390  
Тип A B C D E ØF ØG ØH I L
                  Min Max  
FIRE-3, FIRE-3R 26 270 290 100 180 90 95 140 140 180 M 8
FIRE-6, FIRE-6R 260 270 290 100 180 90 95 140 140 180 M 8
FIRE-9 260 270 290 140 180 100 105 140 140 180 M 8

Свали инструкции за горелка Fire - LAMBORGHINI в PDF формат