logo

032 66 69 99

0886 81 64 61


Био пелети за огрев от иглолистна дървесина

Пелети за огрев

Пелетите за огрев са био пелети с високи горивни свойства. Подходящи са за гориво както на пелетни котли, така и на камини, изгарящи биомаса.

За да поръчате пелети - 0896 85 97 94, Милен Лисков

Производството на пелети дава възможност за използване на отпадъчните продукти от селското и горското стопанство. Тези дървени стърготини от иглолистни дървета - смърч, бор и др. се обработват и пакетират за пелети за огрев.

Пелетите имат висока калоричност и са идеална алтернатива на нефт и газ.

Най-новите продукти за отопление разчитат все повече на дървесни пелети като гориво. Отпадъчните продукти, получени от земеделски и горски дейности, се използват за производството на пелети. Иглолистните стърготини от смърч, бор и др. се оформеят и пресоват с помощта на специални машини. Производственият процес се извършва без използването на химически вещества. Ако пелетите са правилно пакетирани, те имат висока калоричност и представляват идеална алтернатива на нефт и газ.

Естествен БИО продукт

  • Продукт без добавени химикали
  • Дървесни пелети с диаметър 6 mm

ПРЕДИМСТВА:

  • Чисти и щадящи околната среда и емисиите на CO2
  • Край на газовата и петролна криза
  • Калоричност стойност: 18 MJ / кг
  • Влажност: <10%
  • Ниско съдържание на пепел: <0,7%

Изгарянето е възможно само в одобрените горивни инсталации!