logo

032 66 69 99

0886 81 64 61


Пелети висок клас - био пелети

Пелети

TE+ предлага пелети от иглолистна дървесина, био пелети с високи горивни свойства. Тези качествени пелети са предназначени за изгаряне от пелетни котли и камини. Пелетите за огрев притежават високи горивни свойства.

За да поръчате пелети - 0896 85 97 94, Милен Лисков

Естествени БИО пелети, чисти и щадящи околната среда и емисиите на CO2!

  • Продукт без добавени химикали
  • Дървесни пелети с диаметър 6 mm
Пелети за огрев

Пелети за огрев

Пелетите за огрев са био пелети с високи горивни свойства. Подходящи са за гориво както на пелетни котли, така и на ...

Прочетете още

Какво е биомасата? - ГОРИВОТО НА БЪДЕЩЕТО!

Терминът "Биомаса" означава органична материя с растителен или животински произход. Биомасата се счита за бъдещ ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За 3/4 от хората, които живеят в развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия.

Видове биомаса:

Съществува голямо разнообразие от видове биомаса, но тези които представляват интерес от гледна точка на използването им за енергийни цени са - дървесина, растения, остатъци от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и индустриални отпадъци. За отоплителни инсталации, при които е реализирана автоматизация на горивния процес, най-разпространени са - дървесните пелети, костилки от плодове ( череши ), дървесни стърготини, дървесен чипс и др.

Какво представляват дървесните ПЕЛЕТИ?

Дървесните пелети са компресирани под високо налягане дървесни стърготини. Полученият продукт може да бъде с размери 6 - 8 мм и повече в диаметър и съдържание на влага до 10%. От потребителска гледна точка те са изключително комфортно гориво с добри възможности за складиране и за регулиране на горивния процес. За разлика от другите видове твърдо гориво, с тях се работи лесно и пепелният остатък е минимален.

Топлинният комфорт, който създават е еквивалентен до този постигнат при изгаряне на природен газ.

Дългосрочната перспектива на този тип гориво е да бъде по-евтино в сравнение с газа. Предлагат се в разфасовки от 15 и 20 кг., удобни за зареждане на бункера с гориво на Вашата камина или водогреен котел.

Съоръженията за оползотворяване на биомаса - чисти и лесни за използване!

Този тип съоръжения се характеризират с висока степен на автоматизация. Автоматичното подаване на горивото, наличието на прецизно електронно управление и високия КПД (коефициент на полезно действие), Ви позволяват да се насладите на топлинния комфорт без сериозни ангажименти към отоплителната инсталация. Продуктите, предлагани от Терма Експерт Плюс, официален представител на Ерато АД, са оборудвани със съвременни контролери, гарантиращи безопасната работа на изделието за отопление. По-високите разходи за изграждане на отоплителна инсталация, оползотворяваща биомаса се изплащат за по-кратък период от време в сравнение с традиционните съоръжения на течно и газообразно гориво, поради по-ниската цена на горивото.

Биомасата е възобновяем енергиен източник, който не води до промени в климата. Това гориво е СО 2 неутрално, т.е. при изгарянето се освобождава само онова количество СО2, което преди това е било усвоено от атмосферата при фотосинтеза.