logo

032 66 69 99

0886 81 64 61


Поставянето на PV панели на покрива е нечовешка мисия в България

Поставянето на PV панели на покрива е нечовешка мисия в България
25 Фев 2016

В Greentech.bg нееднократно се засяга темата за изграждането на малки, децентрализирани фотоволтаични системи в България - например върху покривите на сградите и къщите, както и други малки фотоволтаични инсталации. За дръзналите да се опитат да бъдат по-екологични това е мисия, която изисква нечовешки усилия.

"Бихме искали да сигнализираме за абсурдната бюрократична мрежа, в която са омотани хиляди малки български фирми, собственици на микро зелени инсталации за производство на ток от слънцето." - коментираха от Българската соларна асоциация в изявление до медиите. "За да притежаваш малка фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ) с няколко соларни панела и капацитет да захрани няколко домакински уреда, институциите изискват да разполагаш с цял отдел счетоводители, финансови консултанти, електротехници, строителни и ел. инженери и други, които да комуникират по няколко пъти в месеца със следните страни:

 • Министерство на енергетиката
 • Агенция за устойчиво енергийно развитие
 • Комисия за енергийно и водно регулиране
 • Фонд Сигурност на електроенергийната система
 • Електроразпределително предприятие
 • Електроснабдително предприятие
 • Дружество търговец на електроенергия
 • Дружество за координиране на балансираща група на производители на електроенергия
 • Електроенергиен системен оператор
 • Национална електрическа компания
 • Български енергиен холдинг
 • Национална агенция за приходите
 • Министерство на финансите;
 • Банкови или други финансиращи институции
 • Министерство на земеделието
 • Държавен фонд Земеделие
 • Комисия за финансов надзор
 • Агенция Митници

и други."

Още по-лошото е, че тази административна гимнастика касае далеч не само изграждането на PV система и добиването на всички необходими разрешителни за нейното финкциониране. Вместо това, изброените по-горе институции "кръжат около малките екологични производители през целия живот на системата (над 25 години)". Това означава, че собственкът трябва да се посвети изцяло на административната работа около поддържането на малката фотоволтаична система.

"Описаната институционална рамка с всичките документи и такси не просто спира бъдещите инвестиции в децентрализирани зелени производства." казват от БСА. "Тя принуждава редица от вече съществуващите обекти да бъдат откачени от мрежата, демонтирани, продадени и предадени за рециклиране, тъй като собствениците не могат да си позволят да поддържат екип от поне десетина служители за два или двадесет соларни панела на покрива на къщата или блока им."

Заглавие: "PV панели на покрива – мисията нечовешка" от GreenTech.bg - 25/02/2016