logo

032 66 69 99

0886 81 64 61


Пелетни горелки ERATO GP

Информация за пелетните горелки от серията ERATO GP
14 Окт 2014

Пелетните горелки от серия GP се предлагат на българския пазар от 2002 г. от Ерато и за изминалите години успяха да се наложат. Горелките на Erato са предназначени да оползотворяват биомаса, което ги прави екологично чисти и не допринасят за замърсяване на околната среда. Позволяват замяна на горивото в котли, изгарящи фосилни горива - нафта, газ, въглища. Лесно се монтират на котли, който са с ръчно зареждане на твърдо гориво - въглища, дърва, без да е необходима значителна реконструкция на котелната инсталация.

Цената на получаваната топлинната енергия от оползотворяване на биомасата като локален енергиен източник в по-малка степен се влияе от световните цени на горивата и така стойността на добиваната енергия е конкурентна спрямо конвенционалните източници на топлина. Горелките са автоматизирани и предоставят комфорт при експлоатация, доближаващ се до този, получаван при използване на течно или газообразно гориво, което дава възможност да се използва в системи с програмируем стаен термостат.

Усъвършенстваните модели се отличават с ново електронно управление с дисплей и със синхронизирано подаване на въздух с модулиране.

За разработката и производството на горелките GP е използван дългогодишния опит на Ерато, натрупан в работата със съоръжения за оползотворяване на биомаса, след като се потвърждава убеждението, че за реализиране на качествено отопление е необходимо нещо повече от качествени съоръжения.

За ефективно отопление са необходими и висококвалифицирани специалсти, които познават отлично техническите страна на отоплителните изделия. Нужен е и комплексен подход, защото оптималното отопление е съвкупност от високоефективни съоръжения, работещи с качествени горива, обхванати в професионално проектирана система, изградена, настроена и в последствие сервизно обслужвана от добре подготвени специалсти. С тази цел, ЕРАТО подготвя инсталаторите за работа със съоръженията за оползотворяващи биомаса кто изгради учебен център за биомаса.

Всички специалисти преминават през теоретически и практически курс на обучение и след полагане на изпит получават сертификат, идентификационна карта и правото да монтират, настройват и сервизират топлотехнически съоръжения на ЕРАТО. Критерият е висок и компромиси не се допускат. Всяко биомаса съоръжение, монтирано на краен клиент, се проверява за това дали съответният инсталатор е спазил процедурата за пуск и настройка. Евентуално неспазване на предписанията, разработени от ЕРАТО, се санкционира с отнемане на оторизацията за изършване на тази дейност.

Терма Експерт Плюс е официален представител на Ерато за Пловдив и областта!